Czym jest Klub Malucha?

Czym jest Klub Malucha?

Klub malucha „Bajkolandia” to wyjątkowe miejsce, które zapewni Twojemu dziecku bezpieczeństwo połączone z domowym komfortem. Zajęcia w Klubie prowadzone są w formie nauki poprzez zabawę przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną. Zapewniamy fachową opiekę dla dzieci od 12 miesiąca do 3 roku życia. Nasz program zajęć zachęca najmłodszych do zdobywania nowych umiejętności, rozwijania swoich talentów oraz uczy samodzielności.
Zajęcia edukacyjne prowadzone w Klubie malucha:
– zajęcia muzyczno-rytmiczne
– zajęcia plastyczno-artystyczne
– zajęcia gimnastyczno-ruchowe
– zabawy edukacyjne

Klub malucha „Bajkolandia” otwarty jest od poniedziałku do piątku w godzinach 6:30 do 17:30

W ramach planu dnia organizujemy następujące zajęcia:
– dydaktyczne (słuchanie bajek, oglądanie ilustracji, śpiewanie piosenek)
– ruchowe (taniec, gimnastyka)
– manualne (układanie, rysowanie, budowanie).

Zapraszamy dzieci od 12-mca do 3 roku życia.