Czym jest Bajkolandia?

Klub Dziecięcy „Bajkolandia” jest przyjaznym miejscem dla dzieci i ich zapracowanych rodziców, którzy oddając pod opiekę swoje dziecko zwracają szczególną uwagę na bezpieczeństwo dzieci, zaangażowanie kadry i podejście pełne ciepła. Prowadzimy działalność opiekuńczo – wychowawczą dla dzieci od 12 m-ca ukończenia 3 lat, a wykwalifikowana kadra zapewnia dzieciom opiekę w warunkach zbliżonych do domowych, gwarantując dziecku opiekę pielęgnacyjną oraz edukacyjną dostosowaną do jego możliwości psychofizycznych.
Oferujemy opiekę dzienną (maksimum 10 godzin dziennie Art. 12 pkt. 2 Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3). W Klubie Dziecięcym Bajkolandia prowadzone są zajęcia dodatkowe takie jak: język angielski rytmika zajęcia umuzykalniające zajęcia logopedyczne zajęcia i gimnastyka ogólnorozwojowa taniec zajęcia z sensoryki zajęcia plastyczne i konstrukcyjne.

Skip to content