Cennik

Opłata za pobyt dziecka od 12 m-cy do 3 lat

350zł/mies

+ wyżywienie 7,50 zł dziennie

  • stała opłata
  • opłata za wyżywienie jest odliczana za każdy zgłoszony dzień nieobecności
  • troskliwą opiekę nad Twoją pociechą w godz.
    6:30 - 17:00
  • lekcje języka angielskiego prowadzone przez wykwalifikowanego pedagoga
  • zajęcia plastyczno – artystyczne różnymi technikami
  • pomoce dydaktyczne
  • gry i zabawy ruchowe
  • zabawy na świeżym powietrzu